KONKURS / PRZEGLĄD 2018


REGULAMIN
XVII BYDGOSKIEGO KONKURSU ORIGAMI
I PRZEGLĄDU UMIEJĘTNOŚCI CZŁONKÓW SZKOLNYCH KLUBÓW ORIGAMI

1.      Konkurs i przegląd odbywają się w ramach corocznych spotkań szkolnych klubów origami.
2.      Celem przeglądu i konkursu jest:
  • propagowanie sztuki ORIGAMI wśród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, placówek szkolno - wychowawczych;
  • nawiązanie kontaktów przez origamistów z różnych środowisk;
  • porównanie możliwości i umiejętności dzieci w różnym wieku i z różnych środowisk.
3.      Organizatorem przeglądu i konkursu jest Bydgoski Klub Origami „ORIZURU” (Oddział Polskiego Centrum Origami) wspólnie z Zespołem Szkół nr 32 w Bydgoszczy.
4.      Miejsce przeglądu i konkursu: Zespół Szkół nr 32, ul. Krucza 5a, 85-308 Bydgoszcz.
5.      Termin: przegląd i konkurs odbędą się w dniu 21 kwietnia (sobota) 2018r. od godziny
1030 do 1300.
6.      Przegląd będzie odbywał się w 4 grupach wiekowych:
  • przedszkolaki
  • klasy 1-3
  • klasy 4-6
  • klasy 7 oraz gimnazjaliści
7.      Uczestnicy przeglądu: każda z placówek może wystawić po jednym zespole liczącym maksymalnie 3 osoby w każdej z kategorii wiekowych. Łącznie szkoła może wystawić nie więcej niż 3 zespoły.
8.      Zasady przeprowadzenia przeglądu:
Ø  każdy uczestnik pracuje samodzielnie;
Ø  każdy uczestnik wykonuje z pamięci po jednej pracy w następujących kategoriach:
ü  ROŚLINA  (kwiat, drzewko, owoc,  itp.);
ü  ZWIERZĘ  (ptak, ssak, gad, itp.);
ü  ZABAWKA  (łódka, samolot, pojazd  lub inny dowolny przedmiot);
ü  PIES;
Ø  wszystkie prace muszą być wykonane w technice ORIGAMI PRZESTRZENNE lub PŁASKIE z KWADRATU lub PROSTOKĄTA. Nie wykonujemy prac z kół i innych wielokątów. Wskazane jest, aby jedna z prac wykonana była techniką ORIGAMI MODUŁOWE;
9.      Zasady przeprowadzenia konkursu:
Ø  konkurs przeprowadzany jest indywidualnie;
Ø  do konkursu każde koło origami może zgłosić 1 dziecko;
Ø  każdy uczestnik konkursu wykonuje 2 dowolne prace w tym 1 modułową (można korzystać z własnych papierów) z pamięci oraz 2 prace na podstawie wybranych przez siebie schematów (z 5 do wyboru) przygotowanych przez organizatorów;
Ø  oceniane będą: trudność prac, estetyka wykonania, umiejętność czytania prostych schematów, dobór papierów;
Ø  prace oceniać będzie 3 osobowa komisja;
Ø  prace wykonane podczas konkursu i wyróżnione w przeglądzie przechodzą na własność organizatora.

Nagrody i wyróżnienia: wszyscy uczestnicy otrzymają indywidualne dyplomy uczestnictwa. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki.

Imienne zgłoszenia zespołów w poszczególnych grupach wiekowych należy składać do dnia 14 kwietnia 2018r. na adres e-mail: 123kropka321@wp.pl z podaniem nazwy placówki/szkoły, grupy wiekowej (klasa) oraz nazwisk i imion uczestników przeglądu i osobno konkursu, a także nazwiska opiekuna/-ów i telefonu kontaktowego.
UWAGA: Nastąpiła zmiana adresu mailowego do zgłaszania kandydatów!!

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Ø  Maria Mańk tel.: 605984498
Ø  Karolina Arsoba tel.: 609731027

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatorów Konkursu.   ZARZĄD
BYDGOSKIEGO KLUBU ORIGAMI ORIZURU

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz